banner
Strona główna

Terminy i wyniki (Edycja VII)
  Eliminacje szkolne
  Finał
  Galeria zdjęć

Domumenty do pobrania
  pdf Regulamin konkursu
  msword Karta zgłoszeniowa

Kontakt z Komisją Konkursową
  Wyślij e-mail

Archiwum (wkrótce)

27 stycznia 2016r. [komisja]

pokomatKolejna edycja PoKoMatu przeszła już do historii. W siódmej odsłonie matematycznych zmagań uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatów: bełchatowskiego, częstochowskiego, piotrkowskiego i radomszczańskiego najlepszym wśród 188 uczestników okazał się Oskar Szafrański z I LO w Bełchatowie. Tuż za nim uplasowali się Kamil Tymiński z II LO w Radomsku (II miejsce) i Mateusz Orłowski z I LO w Bełchatowie (III miejsce). Jury postanowiło przyznać także wyróżnienia. Otrzymali je następujący uczniowie: Mikołaj Orpel z ZSE-E w Radomsku, Mateusz Śliwakowski z II LO w Radomsku oraz Patryk Michalak i Wiktor Paluch z I LO w Bełchatowie.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do rywalizacji za rok!

Organizatorzy dziękują:
  • Staroście Powiatu Radomszczańskiego Andrzejowi Pluteckiemu za objęcie konkursu honorowym patronatem, Starostwu za ufundowanie nagród
  • Instytutowi Matematyki i Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za objęcie konkursu patronatem, a pani prof. dr hab. Małgorzacie Wróbel za poprowadzenie wykładu dla uczestników konkursu
  • Bankowi Spółdzielczemu ESBANK, Magdalenie Spólnickiej - radnej Rady Miejskiej w Radomsku, firmie Delta Optical za ufundowanie nagród dla laureatów
  • Wiesławowi Kosendkowi - Prezesowi PSS Zorza Radomsko oraz Zbigniewowi Łyczko za ufundowanie słodkiego poczęstunku podczas gali finałowej
  • Firmie Unifax za ufundowanie materiałów ekspoatacyjnych
  • dyrekcji I LO i ZSP 1 za pomoc w organizacji konkursu

21 stycznia 2016r. [komisja]

W zakładce Eliminacje szkolne zamieściliśmy wyniki pierwszego etapu tegorocznego PoKoMatu. Zapraszamy na finał, który odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016r. o godz 1000
w I Liceum Ogólnokształcącym w im. Feliksa Fabianiego w Radomsku.

14 stycznia 2016r. [komisja]

Pobieranie akruszy zadań możliwe będzie dzięki panelowi umieszczonemu w zakładce Eliminacje szkolne. Przypominamy, że zestawy konkursowe dostępne będą w dniu 15 stycznia w godzinach 9:00 - 9:30.

Serdecznie witamy na stronie Konkursu Matematycznego PoKoMat. Konkurs ten to wynik współpracy nauczycieli matematyki z I Liceum Ogółnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku. W tym roku w konkursie wezmą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatów: radomszczańskiego, częstochowskiego, bełchatowskiego i piotrkowskiego.

Siódma edycja konkursu zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. Podczas etapu pierwszego (eliminacji szkolnych) te same zestawy zadań testowych w tym samym czasie będą rozwiązywać w swoich szkołach wszyscy uczestnicy konkursu. Etap drugi (finał) odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Fabianiego w Radomsku i będzie polegał na rozwiązaniu zadań w ramach testu otwartego. Szczegółowe informacje dotyczące rywalizacji znajdują się w regulaminie konkursu.

Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Radomszczańskiego Andrzej Plutecki oraz Instytut Matematyki i Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
mgr Joanna Dróżdż

herb AJD I LO ZSP1 DeltaOptical Magdalena Splnicka esbank unifax Zorza Zbigniew yczko
Copyright © 2007-2016 PoKoMat